Z punktu widzenia prawnika terminy to jedno z najistotniejszych zagadnień w dochodzeniu roszczeń, a ich przekroczenie niejednokrotnie wiąże się z nieodwracalnymi konsekwencjami.

Omawiając instytucje zachowku nie można nie poświecić chociażby jednego wpisu na wyjaśnienie kwestii przedawnienia roszczenia o zachowek.

Czytaj dalej