Zakładam, że każdy z Państwa przynajmniej raz w życiu słyszał o takim pojęciu, jak „odrzucenie spadku”, dlatego też w dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu, jakie znaczenie ma odrzucenie spadku dla ewentualnych roszczeń o zachowek posługując się pewnym przykładem.

Anna i Tomasz N. byli rodzicami Pawła oraz Magdy. Anna i Tomasz w 1995 roku dokonali na rzecz Magdy darowizny mieszkania położonego w Krakowie o wartości 200.000 złotych. Mieszkanie to było  jedynym składnikiem majątku Anny i Tomasza.

Anna i Tomasz zmarli w 2007 roku. Kilka dni po śmierci rodziców Magda odrzuciła spadek, zaś Paweł spadek ten przyjął. W 2010 roku Paweł wystąpił przeciwko Magdzie z roszczeniem o zapłatę zachowku. Czy Paweł otrzyma zachowek?

Spadek może odrzucić zarówno potencjalny spadkobierca testamentowy, jak i ustawowy. Osoba, która skutecznie odrzuci spadek, zostaje wyłączona z dziedziczenia tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku –przestaje być spadkobiercą i osobą, której przysługuje uprawnienie do żądania zachowku.

Jak wiem z poprzednich wpisów (a jeśli nie wiemy to zapraszam do lektury wpisu pt. Kogo należy pozwać o zapłatę zachowku?)  z żądaniem o zapłatę zachowku można wystąpić w pierwszej kolejności przeciwko spadkobiercy, w dalszej przeciwko osobie obdarowanej.

W naszym przykładzie jedynym spadkobiercą jest Paweł, dlatego też Paweł mógłby wystąpić o zapłatę zachowku przeciwko Magdzie, jako osobie obdarowanej

Czy roszczenie Pawła zostanie uwzględnione?

Otóż nie, albowiem darowizna uczyniona na rzecz Magdy miała miejsce ponad 10 lat temu, dlatego nie będzie doliczona do spadku, bowiem do spadku nie dolicza się darowizn dokonanych na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku, jeżeli zostały dokonane przez więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku

Czy, gdyby Magda nie odrzuciła spadku Paweł mógłby skutecznie żądać zachowku?

TAK! – Darowizny dokonane na rzecz spadkobierców, tak testamentowych jak i ustawowych oraz na rzecz osób uprawniony do zachowku podlegają doliczeniu do spadku niezależnie od tego, kiedy zostały dokonane.

Jak wynika z powyższego potencjalny spadkobierca, który otrzymał darowiznę, co najmniej 10 lat przed śmiercią darczyńcy może uniknąć płacenia zachowku – odrzucając spadek. Celem zapoznania się z okolicznościami dotyczącym odrzucenia spadku, zapraszam do lektury wpisu pt. Jak odrzucić spadek?