Zachowek

Co wchodzi w skład masy spadkowej?

Z doświadczenia naszej Kancelarii wiemy, iż wiele osób poszukuje profesjonalnych prawników w celu uzyskania porady prawnej dotyczącej spraw spadkowych. W celu dokładnego zrozumienia prawa spadkowego warto poznać podstawowe pojęcia dotyczące tego zakresu. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkich pojęcie „masa spadkowa”. Niewiele osób wie, co tak naprawdę wchodzi w jej skład. W dzisiejszym poście przedstawimy Państwu w sposób dokładny powyższe zagadnienie! Jeżeli zainteresował Państwa ten temat – zapraszamy do lektury.

Co to jest masa spadkowa?

Masa spadkowa jest to ogół praw i obowiązków majątkowych jakie przysługiwały zmarłemu w chwili śmierci. Chwila śmierci spadkodawcy jest jednocześnie momentem otwarcia spadku.

Co mówi prawo?

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

Oznacza to, że do masy spadkowej należą przede wszystkim prawa rzeczowe:

  • prawo własności rzeczy ruchomej oraz nieruchomości,
  • prawo udziału we współwłasności,
  • użytkowanie wieczyste,
  • hipoteka i zastaw,
  • służebności gruntowe,
  • roszczenia o wykup oraz o wykupienie szkody majątkowej,
  • roszczenia windykacyjne,
  • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
  • prawa i obowiązku związane ze stosunkiem sąsiedztwa.

Co ważne – nie są to tylko nieruchomości, czy rzeczy ruchome, a szereg praw oraz obowiązków.

Co więc NIE wchodzi w skład masy spadkowej?

W skład spadku nie mogą wchodzić prawa osobiste, publiczno-prawne oraz te, które z mocy przepisów szczególnych przechodzą na poszczególne osoby i są niedziedziczne, na przykład służebność osobista. Co to oznacza dokładnie ? Według pojęć słownikowych do masy spadkowej nie mogą wchodzić między innymi „niezbywalne prawa człowieka bezpośrednio dotyczące jego integralności fizycznej i psychicznej, indywidualności, godności, pozycji w społeczeństwie i zapewniające warunki wszechstronnego rozwoju, poczucia godności i samorealizacji”.

Zachęcamy Państwa do lektury naszych pozostałych wpisów dostępnych na blogu celem poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej prawa spadkowego oraz zagadnień dotyczących zachowku. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź osobistego w siedzibie naszej Kancelarii Bona Artis. Z chęcią odpowiemy na wszelkie wątpliwości dotyczące spraw spadkowych.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button