Zachowek

Czy skuteczne wydziedziczenie ojca/ matki przez spadkodawcę – pozbawia wnuczęta dochodzenia roszczenia o zachowek ?

 

Na tak zadane w niniejszym poście pytanie – należy jednoznacznie odpowiedzieć, że wnuczęta spadkodawcy mogą ubiegać się o świadczenia zachowkowe.

Otóż zgodnie z art. 1011 k.c. czytamy, iż zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. Jest zatem niemal jednomyślnie przyjęte w doktrynie, iż dalsi zstępni dalszego wstępnego dziedziczą z ustawy w miejsce wydziedziczonego.

Prawo do zachowku jednocześnie realizuje się nawet w sytuacji, gdyby wydziedziczony przeżył spadkodawcę. Zatem dzieci skuteczne wydziedziczonego mogą ubiegać się w Sądzie o możliwość uzyskania świadczenia zachowkowego poprzedzonego obowiązkiem wykazania substratu zachowkowego tj.: wartości aktywów wchodzących do spadku, pomniejszonych oczywiście o wysokość długów spadkowych. Wartość tychże aktywów jest ustalana tak jak pisałam w poprzednim poście-na podstawie opinii biegłego z uprawnieniami do szacowania wartości nieruchomości (jeżeli oczywiście tylko o wykazanie  nieruchomego majątku będziemy przed Sądem zabiegać). Patrz post.: https://mamprawodozachowku.pl/okreslenie-szacunkowej-wartosci-nieruchomosci-do-pozwu-o-zachowek/?fbclid=IwAR0CZzOEoda-wplnJoeXwdOvK2GLUH6rv4y40m-GO7ojSNHRhVKxm0M-NqI

Substrat zachowku jest zatem tak zwaną czystą wartością spadku. Po jego wykazaniu pozostaje w dalszym procesie już tylko wskazanie wielkości udziałowej, która może stanowić ½  udziału, bądź 2/3 udziału spadkowego – wszystko zgodnie z zapisami art. 991 k.c. czyli : zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny jest   małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym w innych zaś wypadkach – jedynie połowa tego udziału.

Jeżeli zatem uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądż w postaci zapisu – przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia.

Zapraszamy Państwa do dyskusji w komentarzach.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button