Zachowek

Czym jest zapis windykacyjny?

Podczas praktyki pracy w kancelarii bardzo często spotykamy się z różnymi zapytaniami Klientów z zakresu prawa spadkowego. Od kilku lat w prawie spadkowym istnieje możliwość zapisu poszczególnych przedmiotów w testamencie.

Wcześniej takie rozrządzenia były traktowane jako powołanie do całości spadku, a przecież nie zawsze spadkodawca chce przeznaczać cały swój majątek w ręce jednej osoby. Zapis windykacyjny umożliwia rozdzielenie poszczególnych składników spadku nawet na osoby niepowołane do dziedziczenia.

Każda osoba powołana do dziedziczenia zyskuje prawo do nabycia określonego udziału w masie spadkowej lub jego całości – zależnie od woli spadkodawcy. Samo powołanie nie oznacza jednak definitywnego nabycia spadku, ponieważ do tego potrzebna jest zgoda wyznaczonej osoby. W ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku potencjalny spadkobierca może odrzucić przypadający mu majątek i tym samym traci on prawo dziedziczenia.

Art. 9811 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Jest to właśnie zapis windykacyjny. Jest on jedną z form rozrządzenia spadkowego, które dokonane może zostać wyłącznie w testamencie notarialnym. Przedmiot, który zostanie zapisany w innym oświadczeniu woli takim jak np. testament ustny bądź testament sporządzony własnoręcznie będzie bezskuteczny. Przy tego rodzaju czynnościach prawnych niezbędna jest forma aktu notarialnego.

Art. 9811§2 Kodeksu Cywilnego reguluje co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości;
  2. zbywalne prawo majątkowe;
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytko­wania lub służebności;
  5. ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Jest to katalog zamknięty. Prawo bądź rzecz, które nie należą do żadnej z wymienionych wyżej kategorii nie mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego

Reasumując zapis windykacyjny to forma rozrządzenia spadkowego, która występuje wyłącznie w formie aktu notarialnego, dzięki któremu spadkodawca skutecznie przenosi określony przedmiot na wskazaną osobę.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button