Zachowek

Czym jest zasiedzenie?

Sprawy spadkowe są bardzo emocjonalne – śmierć bliskiego członka rodziny jest zawsze sytuacją bardzo trudną i bolesną. Pogrążeni w żałobie spadkobiercy często zapominają o dokonaniu stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku między osobami uprawnionymi. Brak przeprowadzenia postępowania spadkowego może skutkować w późniejszym czasie nieporozumieniem między spadkobiercami oraz konfliktem w rodzinie.

Wyobraźmy sobie sytuację: Pan Jan zmarł zostawiając swoim dzieciom – Annie i Piotrowi – nieruchomość. Anna przebywała za granicą, a Piotr wprowadził się do pozostawionej po ojcu nieruchomości. Rodzeństwo nie utrzymywało ze sobą dobrych kontaktów. Postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone.

Po kilkudziesięciu latach Anna wróciła do Polski żądając dostępu do nieruchomości. W tej sytuacji Piotr powinien wystąpić o stwierdzenie zasiedzenia udziału, a dokładniej stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w celu pełnoprawnego nabycia jej własności.

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie nieruchomości to nabycie prawa własności w związku z upływem czasu. Następuje ono z mocy prawa, co oznacza, iż zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek. Określa je art. 172 Kodeksu Cywilnego i są to – upływ czasu oraz samoistne posiadanie w dobrej, bądź w złej wierze.

Upływ czasu, a dobra bądź zła wiara

Upływa czasu musi wynosić 20 lub 30 lat w zależności, czy posiadacz jest w dobrej albo złej wierze.

Dobra wiara istnieje wtedy, gdy posiadacz włada nieruchomością, pozostając w uzasadnionym przekonaniu, iż jego władanie jest zgodne z przysługującym mu prawem. Analogicznie, zła wiara to sytuacja w której posiadacz wie albo powinien wiedzieć, że prawo własności przysługuje nie jemu, lecz innej osobie.

Należy pamiętać o orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 19.05.1998r. w sprawie o sygn. akt II CKN 770/97, bowiem uznano w nim, że spadkobierca, który objął w samoistne posiadanie nieruchomość spadkową nie jest w dobrej wierze, jeżeli w chwili objęcia w posiadanie wiedział, że są jeszcze inni spadkobiercy.

Posiadanie samoistne

Posiadacz samoistny to osoba władająca rzeczą jak jej właściciel. Posiadacz samoistny nie musi być jednak właścicielem rzeczy, a więc podmiotem, któremu przysługuje prawo własności do danej rzeczy. Możliwe są zatem sytuacje, w których kto inny jest właścicielem rzeczy, kto inny zaś jej samoistnym posiadaczem. Warunkiem istnienia samoistnego posiadania jest faktyczne władanie rzeczą oraz sama wola władania rzeczą we własnym imieniu, a nie tytuł prawny do niej.

Posiadaczem samoistnym będzie więc osoba, która m.in. traktuje nieruchomość jak swoją własną, dba o nią oraz wykonuje obowiązki właściciela jak np. płacenie podatku od nieruchomości.

Sąd

Tak jak zostało już wspomniane, zasiedzenie następuje z mocy samego prawa, jednak niezbędne będzie również udanie się do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia. Orzeczenie takie jest deklaratoryjne (tzn. potwierdza, że dana okoliczność nastąpiła) oraz stanowi podstawę wpisu nowego właściciela nieruchomości do księgi wieczystej.

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie wynosi 2.000,00 zł.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź osobistego w siedzibie naszej Kancelarii Bona Artis. Z chęcią pomożemy w sprawach dotyczących prawa spadkowego! Jeżeli chcą państwo dowiedzieć się więcej o prawie do zachowku, zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi artykułami na blogu.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button