Zachowek

Dochodzenie zachowku dla dziecka przy wydziedziczeniu rodzica

Wydziedziczenie dokonywane w związku z silnymi emocjami albo w następstwie obniżenia się sprawności intelektualnej osoby w podeszłym wieku bywa często skierowane wyłącznie do dzieci spadkodawcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoba wydziedziczona jest traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia testamentu, wobec czego uprawnionymi do dziedziczenia pozostają jej następcy prawni – wnuki spadkodawcy. Jeżeli wnuk spadkodawcy nie został wydziedziczony, jest uprawniony do żądania zapłaty odpowiadającej 1/2 wartości jego udziału spadkowego, a jeżeli w momencie otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) był on niepełnoletni albo pozostawał trwale niezdolny do pracy – 2/3 wartości udziału spadkowego. Jeżeli zatem sami zostaliśmy wydziedziczeni, warto rozważyć wystąpienie z roszczeniem zachowkowym w imieniu małoletnich dzieci.

skuteczne wydziedziczenie małoletniego, pozostającego pod władzą rodzicielską, jest z praktycznego punktu widzenia niewykonalne.

Otrzymany zachowek stanie się majątkiem wnuka, jeżeli jednak pozostanie on małoletni jeszcze przez wiele lat, chcąc jak najlepiej zabezpieczyć będąc rodzicem, warto wystąpić do sądu opiekuńczego o zezwolenie na nabycie na rachunek i rzecz małoletniego nieruchomości. Taka inwestycja zwiększy swoją wartość do uzyskania przez wnuka spadkodawcy pełnoletności, a ponadto może zostać oddana w najem lub dzierżawę, z której pożytki – stosownie do regulacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – przeznaczyć można na utrzymanie małoletniego i jego rodzeństwa, wspierając tym samym gospodarstwo domowe.

Przed wystąpieniem na drogę sądową zalecamy skorzystanie z porady profesjonalnego pełnomocnicka. Zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią w sprawach z zakresu roszczeń o zachowek.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button