Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie długów alimentacyjnych

Dziedziczenie w znaczeniu prawnym polega na wejściu spadkobiercy w sytuację prawną spadkodawcy, która polega w szczególności na nabyciu praw i obowiązków majątkowych , których podmiotem był spadkodawca. W obecnym stanie prawnym istnieją dwie możliwości dziedziczenia:

  • dziedziczenie ustawowe – mamy z nim do czynienia w przypadku kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu albo testament jest nieważny, albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.
  • dziedziczenie testamentowe – testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, nie można więc sporządzać testamentów wspólnych.

Różnica pomiędzy obowiązkiem alimentacyjnym a długiem alimentacyjnym

W pierwszej kolejności odróżnić trzeba dwa pojęcia jakimi są dług alimentacyjny i obowiązek alimentacyjny bowiem długi alimentacyjne wchodzą w skład spadku i mogą być egzekwowane przez uprawnionego do alimentów od spadkobierców zmarłego natomiast obowiązek alimentacyjny nie wchodzi w skład spadku i nie podlega dziedziczeniu. Obowiązek alimentacyjny obciąża dzieci, wnuki przed wstępnymi – rodzicami, dziadkami, wstępnych przed rodzeństwem, ale równocześnie krewnych bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Krewni w linii prostej zobowiązani są do wzajemnej alimentacji, jeżeli osoba do tego uprawniona znajduje się w potrzebie. Zakres tego obowiązku kształtuje się różnie i obejmuje on środki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Przy ustalaniu zakresu alimentów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zobowiązanego. Pojęcie długu alimentacyjnego wyjaśnić można jako zobowiązanie, wynikające z niezapłaconych alimentów, których osoba zobowiązana nie uiszcza na rzecz dzieci lub dziecka.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy, należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 roku o funduszu alimentacyjnym wygasają.

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Długi alimentacyjne, tak jak i inne zobowiązania pieniężne ulegają przedawnieniu. I zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 137 krio termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych wynosi trzy lata.

Podsumowanie

Nie jest możliwe żądanie od spadkobierców alimentów za okres przypadający po śmierci zobowiązanego.

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej dotyczącej prawa spadkowego zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Bona Artis.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button