Jak uniknąć zachowku?

Jak uniknąć płacenia zachowku? – Wydziedziczenie

Kolejny sposobem, który pozwala uniknąć płacenia zachowku (poza umową dożywocia, o której mowa w wpisie pt. Jak uniknąć płacenia zachowku? – Umowa dożywocia jest wydziedziczenie.

Kogo można wydziedziczyć?

O tym, kogo można wydziedziczyć stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej art. 1008, zgodnie, z którym wydziedziczyć, czyli pozbawić zachowku można:

– małżonka;

– rodziców;

– zstępnych, czyli dzieci, wnuki itd.

Kiedy można wydziedziczyć?

W celu ochrony praw ww. osób ustawodawca przewidział konkretne przypadki, w których spadkodawca uprawniony jest do wydziedziczenia, dzieje się tak, kiedy:

  1. Wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, np. uzależnienie od używek, tj. alkoholizm, narkomania, przestępczy tryb życia, hazard
  2. Dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
  3. Uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, np. odmawia pomocy w chorobie, czy też pomocy finansowej.

Warto pamiętać, iż powyższe przesłanki powinny mieć charakter długotrwały, lub też wielokrotny. Co do zasady nie jest wystarczającym do wydziedziczenia, np. jednorazowa odmowa pomocy finansowej.

Ważne:

Nie można wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, w sytuacji, gdy mu przebaczyliśmy.

W jaki sposób należy wydziedziczyć uprawnionych do zachowku? 

Wydziedziczenia uprawnionych do zachowku można dokonać jedynie w testamencie i to z jego treści powinna wynikać przyczyna wydziedziczenia, dlatego należy wskazać ją w sposób jednoznaczny, aby nie budziła wątpliwości innych spadkobierców, czy też sądu.

Warto pamiętać, że wydziedziczenie dziecka nie powoduje automatycznie wydziedziczenia jego wnuków, co oznacza, iż wnuki spadkodawcy będą uprawnione do zachowku.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button