Jak uzyskać zachowekZachowek

Niezbędnie konieczne zabezpieczenie – w procesie o zachowek

W tym miejscu chciałam się skoncentrować nad kwestią dotyczącą zawnioskowania i następnie uzyskania przez powoda bądź powodów stosownego Postanowienia Sądu w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń zachowkowych.

Proces o dochodzenie roszczeń zachowkowych z mojego praktycznego punktu widzenia trwa kilka lat – w związku z powyższym w trakcie jego procedowania mogą zachodzić niekorzystne dla przyszłego wierzyciela, a aktualnego powoda – sytuacja idące w kierunku wyzbycia się przez pozwanych majątku, celem udaremnienia w przyszłości realizacji świadczeń zachowkowych dobrowolnie bądź w razie konieczności na drodze egzekucyjnej.

Dlatego na początku kierowania sprawy o zapłatę, bądź w trakcie już jej realizowania powinien być założony przez radcę prawnego stosowny wniosek o wydanie przez Sąd postanowienia o udzielenie zabezpieczenia – w mojej praktyce najlepiej poprzez obciążenie nieruchomości będącej w przyszłości szacowaną jako substrat spadkowy –  stosowną hipoteką w trybie ar. 730 k.p.c. w związku z art. 747 pkt 2 k.p.c.. Właściwym jest również zawnioskowanie przez powoda o udzielenia przez Sąd stosownego postanowienia na posiedzeniu niejawnym.

Takie rozwiązanie prawne daje powodowi a przyszłemu wierzycielowi tzw. spokój w prowadzeniu długiego procesu – pod kątem możliwości egzekucyjnych. Powyższa praktyka nie jest stosowana standardowo – w związku z powyższym w tym miejscu zwracam na nią uwagę.

Postępowanie o udzielenie zabezpieczenia jest postępowaniem opartym na tzw. uprawdopodobnieniu okoliczności przemawiających za wydaniem przez Sąd na posiedzeniu niejawnych stosownego Postanowienia zabezpieczającego.

Z mojego praktycznego punktu widzenia w argumentacji przemawiającej i przekonywującej  Sąd do jego wydania- należy dołożyć maksymalnie dużo staranności aby wykazać, iż istnieje roszczenie do dochodzenia na drodze sądowej i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia  roszczeń zachowkowych Sąd uwzględni interesy strony lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną a obowiązanego nie obciążać ponad miarę.  Z praktycznego punktu widzenia – należy pamiętać, iż zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Na naszej stronie znajdują się stosowne pozwy o zachowek – dla chcących podjąć się postępowania

Samodzielnie bez wsparcia Kancelarii.

 

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button