Zachowek

Przegapiłem termin do odrzucenia spadku – co dalej?

Od chwili powzięcia informacji o powołaniu do dziedziczenia rozpoczyna się bieg 6-miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Z różnych przyczyn zdarza się, że spadkobierca który nie chce dziedziczyć nie dochowa przewidzianego terminu. W niniejszym artykule podpowiadamy, jak podejść do sprawy w sposób racjonalny.

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy aby na pewno termin został przez nas uchybiony. Stosownie do brzmienia przepisu biegnie on bowiem od chwili dowiedzenia się o tytule swego powołania. Oznacza to, że termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku może dla danej osoby nie rozpoczynać się z chwilą zgonu spadkodawcy. Osoby należące do dalszych kręgów spadkobierców zostają powołane do dziedziczenia dopiero w momencie odrzucenia spadku przez bliższych krewnych, tym samym bieg omawianego terminu rozpoczyna się dla nich w chwili powzięcia informacji o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku przez „poprzedniego” spadkobiercę. Może ono nastąpić np. w chwili otrzymania stosownego zawiadomienia z sądu przed którym toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Jeżeli powyższa sytuacja jest jasna i rzeczywiście uchybiliśmy terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku zostaniemy wezwani do udziału w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli nie zaszła żadna nadzwyczajna pomyłka i faktycznie jesteśmy w kręgu spadkobierców, po upłynięciu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku nie ma możliwości odstąpienia od udziału w postępowaniu. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku musi doprowadzić do wskazania spadkodawców, zatem pozostaje przygotować się do następującego po stwierdzeniu nabycia postępowania o dział spadku.

Na ogół spadek jest odrzucany przez spadkobierców, gdy mają oni informację o długach ciążących na spadkodawcy. Nie należy jednak wpadać w panikę, jeżeli nie zdążyliśmy złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku, bowiem w obecnym stanie prawnym dochodzi w tej sytuacji do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości udziału w masie spadkowej.

Dokonując działu spadku sąd rozdysponuje masę spadkową pomiędzy uczestników postępowania i zasądzi ewentualne wzajemne spłaty. Dlatego w przypadku „niechcianego spadku” istotne jest ustalenie, czy w masie spadkowej znajdują się w ogóle jakieś składniki majątkowe. Jeżeli spadek nie zawiera żadnych przedmiotów prezentujących wartość, zgodnie z poprzednim akapitem nasza odpowiedzialność za długi spadkowe zostanie odpowiednio zredukowana do zera. Weryfikacji składu masy spadkowej dokonuje właściwy miejscowo komornik.
Jeżeli masa spadkowa nie zawiera składników majątkowych należy ten fakt podnieść w postępowaniu o dział spadku. W przeciwnym razie wskazanym jest przyjęcie strategii procesowej nakierowanej na nabycie składnika majątkowego albo uzyskanie spłaty od innego spadkobiercy. W pierwszym przypadku, pomimo odziedziczenia długu otrzymujemy trwały przedmiot majątkowy, w drugim zaś otrzymana spłata może posłużyć do uregulowania odziedziczonego zadłużenia.

Dziedziczenie spadku w skład którego wchodzi zadłużenie wiąże się z dużym stresem, jednak rozsądnie poprowadzona procedura pozwoli uniknąć nadmiernego stresu i strat majątkowych. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane poprowadzeniem postępowania spadkowego.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button