Zachowek

Sposób na wydziedziczenie

W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu temat dotyczący zagadnienia jakim jest wydziedziczenie. W pierwszej kolejności warto wskazać kogo dotyczyć może wydziedziczenie oraz na definicje tego pojęcia prawnego.
W obowiązujących obecnie przepisach prawa ustawodawca wskazuje na możliwość wyznaczenia przez spadkodawcę w testamencie osoby, która będzie po nim dziedziczyć. Podmiotem który dziedziczyć będzie spadek w ramach testamentu może być osoba spoza kręgu rodziny. W takim przypadku, w celu zabezpieczenia praw wynikających z więzów rodzinnych, ustawodawca przewiduje tzw. prawo do zachowku.

Pozbawienie członka rodziny prawa do zachowku jest możliwe na podstawie instytucji tzw. wydziedziczenia. Jednym słowem, wydziedziczenie w testamencie członka rodziny oznacza pozbawienie go zachowku. Co warto podkreślić, wydziedziczenia można dokonać jedynie w testamencie.

Kogo można zatem pozbawić prawa do zachowku?

  • małżonka,
  • rodziców,
  • potomków, czyli dzieci, wnuki, prawnuki;

Wiele osób zastanawia się również nad tym, jakie przesłanki ustawowe muszą zostać spełnione, aby spadkodawca mógł wydziedziczyć członka swojej rodziny w testamencie. Zgodnie z art. 1008 Kodeksu Cywilnego:

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie),jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Co to oznacza w praktyce ? Wydziedziczonym może być osoba, która między innymi dopuszcza się czynów takich jak: pijaństwo, narkomania, niemoralne zachowanie, znęcanie się nad osobami najbliższymi, nieudzielanie należytej pomocy spadkodawcy, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, trwałe zerwanie więzi rodzinnych.

Co w przypadku kiedy wydziedziczenie jest bezzasadne?

W przypadku kiedy spadkodawca dokonał wydziedziczenia podczas kiedy przesłanki wskazane powyżej nie zachodziły, istnieje możliwość złożenia stosownego pozwu o bezskuteczność wydziedziczenia. Podkreślić należy fakt, iż w wymienionym katalogu przesłanek, które potencjalny spadkobierca musi spełnić aby zostać wydziedziczonym, ustawodawca wskazuje na obowiązek uporczywości danego działania względem spadkodawcy. Co ciekawe, orzecznictwo Sądów wskazuje na wzajemność relacji pomiędzy spadkodawcą, a spadkobiercą:

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie – wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie I ACa 985/14 uznając, iż dokonane przez ojca wydziedziczenie w testamencie syna, z powołaniem się na uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, jest bezskuteczne, bowiem z uwagi na swoją postawę i brak jakiegokolwiek zainteresowania losem syna, nie miał prawa liczyć na cieplejsze uczucia z jego strony. Tym samym nie mógł on skutecznie wydziedziczyć syna, z powołaniem się na uporczywe niedopełnianie przez niego obowiązków rodzinnych.

Jeżeli zainteresował Państwa temat dotyczący wydziedziczenia, zachęcamy do odwiedzania bloga lub kontaktu z kancelarią.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button