Zachowek

Testament negatywny a wydziedziczenie

W ostatnim artykule na blogu opisywaliśmy uregulowaną w art. 1008 Kodeksu Cywilnego instytucję wydziedziczenia. Wspomniany w tytule testament negatywny nie jest opisany w ustawie, wynika z ogółu przepisów regulujących kwestię dziedziczenia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących testamentu, czyli art. 941 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z powołanym art. 941 Kodeksu Cywilnego „rozrządzć majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament”, natomiast art. 959 Kodeksu Cywilnego stanowi iż „Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób”. Już z dosłownego brzmienia powyższych przepisów wynika dowolność spadkodawcy we wskazaniu osób uprawnionych do dziedziczenia, które to uprawnienie doznaje ograniczenia przez zastosowanie instytucji zachowku.

Jak wspominaliśmy na blogu, wydziedziczenie pozbawia wskazaną osobę prawa dochodzenia zachowku po zmarłym. Powstaje pytanie o sytuację, gdy dana osoba została pominięta w treści testamentu lub wprost z niego wyłączona, pomimo bycia uprawnionym do dziedziczenia ustawowego. Owa sytuacja nosi nazwę dziedziczenia negatywnego.

Jak wspomniano powyżej, testament stanowi jedyną formę rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, przez co rzeczony art. 941 Kodeksu Cywilnego formułuje jednocześnie zasadę pierwszeństwa testamentu przed dziedziczeniem ustawowym. Tym samym istnieje możliwość rozdysponowania składników majątku przez spadkodawcę w sposób wyczerpujący lub ogólne powołanie do spadku grona osób z pominięciem wybranych, ewentualnie wskazanie wprost osoby wyłączonej od dziedziczenia (testament może mieć dowolną treść, istotne jest aby jego treść wskazywała na wolę spadkodawcy). Osoba wyłączona od dziedziczenia w sposób powyższy nie jest objęta dziedziczeniem ustawowym.

Przedstawiony sposób pozbawienia oznaczonej osoby udziału w dziedziczeniu nie stanowi jednak wydziedziczenia w rozumieniu art. 1008 Kodeksu Cywilnego, tym samym nie pozbawia wskazanej osoby prawa do zachowku. Sama idea zachowku zakłada z resztą ochronę najbliższych zmarłego w razie krzywdzącego ich interes rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci.

Zarówno formułując testament jak i dochodząc swojego udziału w dziedziczeniu warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika celem obiektywnego zbadania okoliczności sprawy i fachowego przeprowadzenia postępowania.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button