Zachowek

Uznanie za bycie niegodnym dziedziczenia spadku

Obecnie obowiązujące przepisy prawa zakładają możliwość stwierdzenia, iż dana osoba jest niegodna dziedziczenia spadku. Jest to temat, z którym spotykamy się bardzo rzadko w opracowaniach, Nasi klienci w wielu przypadkach nie wiedzą z czym wiąże się przedmiotowe stwierdzenie. Wychodząc naprzeciw pytaniom zadawanym w naszej kancelarii opracowaliśmy dla Państwa skrót najważniejszych informacji dotyczących tego tematu.


Przeczytaj również: Jak uniknąć płacenia zachowku – wydziedziczenie | Sposób na wydziedziczenie


Nie budzi wątpliwości fakt, iż niektóre zachowania potencjalnych spadkobierców względem spadkodawcy powinny być sankcjonowane przez prawo. Często zdarzają się sytuacje, w których spadkobiercy dopuszczają się nieetycznych zachowań czy też ciężkich przestępstw przeciwko spadkodawcy. W takim przypadku warto zapoznać się z przepisami prawa, które regulują procedurę uznania za bycia niegodnym dziedziczenia spadku.

Niegodność dziedziczenia – przyczyny

O uznaniu danego spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia spadku decyduje każdorazowo właściwy Sąd. Przepisy prawa wymieniają katalog przyczyn, które muszą zostać spełnione, aby można było uznać konretną osobę za niegodną dziedziczenia. Poniżej przedstawiamy Państwu wspomniany katalog. Za niegodną może zostać uznana osoba, która :

  • dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobą podrobionego lub przerobionego.

Wskazać należy, iż najważniejszą przesłanką, która pozwala na uznanie przez Sąd spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia spadku jest umyślność jego działania. Warto również wskazać, iż wykładnia pierwszej z wymienionych przyczyn będących przesłankami do orzeczenia o niegodności, którymi są umyślne ciężkie przestępstwa przeciwko spadkodawcy odnosi się bezpośrednio do przestępstw takich jak: przestępstwa przeciwko wolności, wolności seksualnej, przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu spadkodawcy.

Uznanie za bycie niegodnym dziedziczenia spadku – procedura

Praca prawnika polega przede wszystkim na zachowywaniu terminów wskazanych przez przepisy prawa. W przypadku uznania za bycia niegodnym dziedziczenia spadku również mamy z nimi do czynienia. Przepisy prawa spadkowego wskazują, iż pozew o przedmiotowe stwierdzenie musi zostać złożony w terminie 1 roku od momentu kiedy spadkobierca uzyskał informację o przyczynach niegodności, które zostały wskazane powyżej. Uwaga ! Nie może to natomiast nastąpić później niż w terminie 3 lat od śmierci spadkodawcy.

W praktyce pracy w Kancelarii radcy prawnego spotykamy się również z pytaniem, czy skutki związane z uznaniem spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia rozciągają się również na jego dzieci? Odpowiedź brzmi NIE. Przedmiotowe uznanie za bycie niegodnym dziedziczenia spadku dotyczy tylko konkretnej jednostki, nie rozciąga się ono na dzieci tejże osoby. Wyjątek może stanowić tylko sytuacja, kiedy dzieci będą uczestniczyć i współpracować z osobą, która dopuściła się przestępstwa będącego przesłanką do uznania za bycie niegodnym dziedziczenia spadku. W tym przypadku one również mogą zostać uznane za niegodne dziedziczenia.

Mamy nadzieje, że przybliżyliśmy Państwu temat związany z uznaniem za bycie niegodnym dziedziczenia spadku w sposób przystępny i zrozumiały. Zachęcamy do odwiedzania naszego bloga.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button