Zachowek

Odrzucenie spadku a upadłość konsumencka

Do naszej Kancelarii zgłaszają się Klienci z bardzo różnymi historiami życiowymi. Często zdarza się, że przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej doszło z ich strony do odrzucenia spadku po zmarłych bliskich. Jaki wpływ takie działanie może mieć na przebieg postępowania upadłościowego?

W momencie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej syndyk masy upadłości zaczyna sprawować zarząd nad całym majątkiem dłużnika. Zgodnie z artykułem 1024 §1 Kodeksu cywilnego wierzyciel, który uważa, że spadkobierca celowo odrzucił spadek, by stać się niewypłacalnym, może wystąpić do sądu z żądaniem uznania, że wobec tego właśnie wierzyciela odrzucenie spadku jest bezskuteczne. Powyższy przepis opisuje szczególny rodzaj roszczenia pauliańskiego, o którym więcej pisaliśmy w poprzednim wpisie na blogu – Skarga pauliańska w drugim etapie postępowania upadłościowego

Przesłanki, które muszą zostać spełnione w sposób kumulatywny to fakt odrzucenia spadku przez spadkobiercę oraz spowodowanie tą czynnością pokrzywdzenia wierzycieli, jak również istnienie zobowiązania pomiędzy wierzycielem a spadkobiercą w momencie odrzucania spadku. W takim przypadku Syndyk może wytoczy przeciwko pozostałym spadkobiercom upadłego powództwo, w którym będzie dochodził uznania odrzucenie spadku za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Jeśli zostanie ono uwzględnione przez właściwy sąd, to odrzucony spadek (którym był na przykład udział w nieruchomości) zostanie włączony w skład masy upadłości, która to służy do jak najszerszego zaspokojenia wierzycieli upadłego.

Warto dodać, że na podstawie art. 1024 §2 Kodeksu cywilnego, wyżej wspomniane powództwo może zostać wytoczone przez syndyka w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku.

Odpowiednio poprowadzone postępowanie upadłościowe, szczególnie w sytuacjach występowania dodatkowych okoliczności takich jak kwestie spadkowe, wymaga niezwykle rzetelnego prowadzenia. Doświadczony pełnomocnik mający na co dzień do czynienia z postępowaniem sądowym w sposób należyty doprowadzi do osiągnięcia celu, jaki przyświeca ogłoszeniu upadłości – uwolnienia się od długów.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią we wszelkich sprawach z zakresu prawa upadłościowego.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button